کتاب های کودک و نوجوان؛ تمام قصه ها، چه قصه های کودکانه چه قصه های بزرگسال همه با موضوع های مشخص و در مکان معلوم شکل گرفته است.

انسان از همان اول قصه ها را به صورت شفاهی بیان می کرده و به نسل های بعد نیز منتقل کرده است.

تاثیر قصه گویی بر زندگی و آینده ی کودک و نوجوانان یک امر مشخص و معلوم است به طوری که بسیاری از کارشناسان برای برخورد با

کودک عصبی و لجباز روش قصه درمانی را پیشنهاد می دهند.

قصه گویی نوعی بیان خلاقانه تخیل است که این کار نیازمند به کلمات با تنوع لحن است تا قصه های جالب و جذاب برای شنوندگان داشته باشد.

وقتی قصه گوی یک قصه خوب را بیان کند به شنونده این امکان را می دهد که تخیل پردازی کند و حس قصه پردازی او تحریک می شود. نمایش عروسکی، موسیقی و شعر می تواند به صورت قصه انجام شود.

تعریف کردن قصه برای کودک باعث می شود که او دنیای اطرافش را بشناسد و تخیلات قوی و خوبی داشته باشد به همین دلیل بسیار از روان شناسان تربیتی این باور را دارند که می توان آموزش دادن مسائل های مختلف به شکل قصه ، در رشد اخلاقی و روانی آن ها تاثیر داشته باشد.

کتاب های کودک و نوجوان را با تخیف ویژه از سایت آثار برات دریافت کنید.